Ανουρία παρατηρήθηκε στους χρόνιους νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση, λόγω κορονοϊού!! | nephron
error: Content is protected !!