Τ:210 60 22 227-8

Αττικής 39, Κορωπί

NΕΑ Μονάδα Αιμοκάθαρσης στο Κορωπί