Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος τα προνοιακά επιδόματα των ΑΜΕΑ και δεν επιβαρύνονται με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης | nephron
error: Content is protected !!