ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

5 Οκτωβρίου 23

ΠΜΣ: Καρδιονεφρομεταβολικά Νοσήματα: η σύνδεση της Τεκμηριωμένης Ιατρικής με την Ιατρική Ακριβείας

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) λειτουργεί από το Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Καρδιονεφρομεταβολικά […]
2 Νοεμβρίου 22

H ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΟΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

To Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του ΑΠΘ προκηρύσσει 25 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  «H ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΟΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ […]