ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ/ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ