ΙΣΝ: Τιμητική ενίσχυση ύψους 6,9 εκατ. ευρώ σε πάνω από 4.600 εργαζόμενους στα νοσοκομεία αναφοράς - nephron
error: Content is protected !!