Σκύλοι χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση του κορονοϊού στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος στο αεροδρόμιο του Ελσίνκι | nephron
error: Content is protected !!