Σκύλοι χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση του κορονοϊού στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος στο αεροδρόμιο του Ελσίνκι - nephron
error: Content is protected !!