Μείωση clawback μετά από 7 χρόνια αυξήσεων - Μηδενική αύξηση στις τιμές των φαρμάκων - Ανάπτυξη νέων μητρώων ασθενών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων - nephron
error: Content is protected !!