Ο νεφροπαθής χρειάζεται εκτός από τον τεχνητό νεφρό και τεχνητή ασπίδα, για να μην παγώσει η ψυχή του. | nephron
error: Content is protected !!