Οι άνθρωποι με ομάδα αίματος Ο έχουν τον μικρότερο κίνδυνο λοίμωξης Covid-19, ενώ εκείνοι με Α και ΑΒ έχουν μεγαλύτερο και πιθανότητα να χρειαστούν αιμοκάθαρση - nephron
error: Content is protected !!