Οι ασθενείς υπό αιμοκάθαρση παρουσιάζουν υψηλότερες τάσεις αυτοκτονίας, λόγω κατάθλιψης, συγκριτικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό. | nephron
error: Content is protected !!