Οι ασθενείς με στεφανιαία νόσο έχουν τριπλάσια πιθανότητα διαβήτη, σύμφωνα με διεθνή έρευνα | nephron
error: Content is protected !!