Με ταχείς ρυθμούς εξελίσσεται ο Σακχαρώδης Διαβήτης. Σχετίζεται με επιπλοκές διαφόρων οργάνων, όπως είναι τα νεφρά. - nephron
error: Content is protected !!