Νοσοκομείο αποκλειστικά για ασθενείς με Covid-19 πλέον ο Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκης και για αιμοκαθαιρόμενους | nephron
error: Content is protected !!