ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

12 Σεπτεμβρίου 19

Συνέδριο για την ιστορία της νεφρολογίας

Την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου στη Λάρισα ξεκίνησε το 11ο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης για την Ιστορία της Νεφρολογίας. Η επίσημη έναρξη του συνεδρίου, οι εργασίες του […]