Η μετάλλαξη D614G έχει κάνει δέκα φορές ταχύτερη την αναπαραγωγή του κορονοϊού και ευκολότερη τη μετάδοσή του, αλλά τον καθιστά πιο ευάλωτο σε ένα εμβόλιο. | nephron
error: Content is protected !!