Οι πρώτες Κινητές Ομάδες για την αντιμετώπιση της COVID-19 ξεκίνησαν, με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες - nephron
error: Content is protected !!