Συσκευή τσέπης που ανιχνεύει επί τόπου τη νόθευση των αλκοολούχων ποτών με μεθανόλη ! Δημιουργήθηκε με ελληνική συμμετοχή. | nephron
error: Content is protected !!