Σύστημα που παρακολουθεί αν κάποιος πλένει καλά τα χέρια του ανέπτυξε η Fujitsu | nephron
error: Content is protected !!