Τα στοματικά διαλύματα με αντιϊκά συστατικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού - nephron
error: Content is protected !!