Θεραπεύτηκε ασθενής με λευχαιμία, ένα μήνα μετά από εξατομικευμένη ανοσοθεραπεία με CAR-T λεμφοκύτταρα ! | nephron
error: Content is protected !!